กลุ่มนี้ได้รับก่อน เตรียมรับเงินเยียวยา โอนเข้า 5,000 บาท

0 views
|

กลุ่มนี้ได้รับก่อน เตรียมรับเงินเยียวยา โอนเข้า 5,000 บาท กลุ่มกิจการที่เข้าระบบประกันสังคมไม่ได้ ให้ลงทะเบียนร้านค้าผ่านแอปถุงเงิน ตามประเภทของกิจการเพื่อรับเงิน

เด็ก n เอ็น v
เอ็นวี

Related videos